Bezdroża 4×4

Pielice 15

66-510 Bobrówko

NIP: 9552109343, REGON: 081132572

 

Adres do korespondencji:

Bezdroża 4×4

ul. Danuty Siedzikówny-Inki 50

66-400 Gorzów Wlkp.

 

Konta:

PLN: PL52 1140 2004 0000 3102 7463 2374

EUR: PL95 1140 2004 0000 3512 0243 6889

IBAN: BREXPLPWMUL

 

Marka i logo „Bezdroża 4×4” są zastrzeżonym znakiem towarowym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.