Bezdroża 4×4

Pielice 15

66-510 Bobrówko

NIP: 9552109343, REGON: 081132572

 

Konta bankowe:

 

mBank
PLN: PL52 1140 2004 0000 3102 7463 2374

EUR: PL95 1140 2004 0000 3512 0243 6889

IBAN: BREXPLPWMUL

 

Marka i logo “Bezdroża 4×4” są zastrzeżonym znakiem towarowym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

Bezdroża 4×4 is part of Explorer 4×4 – British Company – WS2 8TX, Walsall, West Midlands, United Kingdom